Wie mag meebeslissen bij besluiten over het project?

Het project is een project van de coöperatie. De Algemene Vergadering is in de coöperatie het hoogste orgaan. De SCE schrijft voor dat alle leden in die vergadering een stem moeten hebben. Het kan zodoende voorkomen dat ook leden die geen deelnemer zijn in het project, over het project stemmen. De coöperatie is echter wel gebonden aan de afspraken die gemaakt zijn in de deelnemersovereenkomst.

Geplaatst in .