Houdt in Nederland een instantie toezicht op dit soort aanbiedingen?

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt in Nederland toezicht op financiële producten. Zij toetst de producten aan de Wet op het financieel toezicht (Wft). Voor bepaalde producten zijn hierin strenge eisen opgesteld. Dit betreft vrij verhandelbare producten, zogenaamde ‘effecten’. Omdat ons product persoonlijk is en niet verhandelbaar valt dit niet onder de regels van de Wft. Wel zijn er algemene regels die stellen dat deelnemers goed geïnformeerd moeten worden. Hier geven we invulling aan middels ons informatiedocument.

Geplaatst in .