Houdt in Nederland een instantie toezicht op dit soort aanbiedingen?

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt in Nederland toezicht op financiële producten. Zij toetst de producten aan de Wet op het financieel toezicht (Wft). Voor bepaalde producten zijn hierin strenge eisen opgesteld. Dit betreft vrij verhandelbare producten, zogenaamde ‘effecten’. Omdat ons product persoonlijk is en niet verhandelbaar valt dit niet onder de regels van de Wft. Wel zijn er algemene regels die stellen dat deelnemers goed geïnformeerd moeten worden. Hier geven we invulling aan middels ons informatiedocument.

Hoelang heb ik recht op een uitkering?

Je behoudt het recht op een uitkering zolang het voor de coöperatie nog mogelijk is subsidie te ontvangen vanwege de SCE-beschikking. Dit is minimaal 15 jaar. Bij de SCE-beschikking is ook een maximum omvang van de subsidie vastgesteld. Als deze na 15 jaar nog niet is bereikt, kan dit nog in het 16e jaar worden verzilverd door energie in dat jaar opgewekt. Dit wordt ‘banking’ genoemd. Als het ‘subsidierecht’ is uitgeput of uiterlijk na 16 jaar vervalt uw recht op uitkering.

Waarom ontvang ik alleen over de gesubsidieerde kWh’s een uitkering?

De energieproductie van de installatie verschilt per jaar, afhankelijk van o.a. het weer. De SCE-regeling werkt zo dat er een maximum hoeveelheid energie per jaar wordt gesubsidieerd, ook als er meer wordt geproduceerd. Dit kan eventueel met een tekort in een volgend jaar worden verrekend.

De coöperatie krijgt naast de subsidie, voor alle geproduceerde kilowatturen de marktprijs bij verkoop. Deze is nodig voor de exploitatie van de installatie, wanneer enkel de marktprijs wordt ontvangen is dat niet voldoende om een substantieel vast bedrag uit te kunnen keren aan de leden. Alleen voor de  gesubsidieerde kWh’s kan een substantieel vast bedrag worden beloofd.

Zijn er risico’s verbonden aan mijn participatie?

Ja, zoals bij elke investering zijn er risico’s, waaronder lagere zoninstraling dan verwacht, technische problemen of schade, en wijzigingen in wet- en regelgeving. Het is belangrijk deze risico’s te overwegen alvorens te investeren.

Hoe wordt de winstuitkering bepaald?

De winstuitkering wordt jaarlijks achteraf vastgesteld door de algemene ledenvergadering van Soester Energie, vanaf het tweede jaar na start productie.

Hoeveel winst krijg ik per participatie?

Deelnemers krijgen recht op een variabele winstuitkering, naar verwachting € 10,- per jaar, vanaf het tweede productiejaar en afhankelijk van de jaarlijkse opbrengst van de zonnepanelen. Hierover neemt de Algemene Vergadering van SOEN elk jaar een besluit.