Wie mag meebeslissen bij besluiten over het project?

Het project is een project van de coöperatie. De Algemene Vergadering is in de coöperatie het hoogste orgaan. De SCE schrijft voor dat alle leden in die vergadering een stem moeten hebben. Het kan zodoende voorkomen dat ook leden die geen deelnemer zijn in het project, over het project stemmen. De coöperatie is echter wel gebonden aan de afspraken die gemaakt zijn in de deelnemersovereenkomst.

Moet ik lid zijn van SOEN om mee te doen?

Het project is alleen toegankelijk voor leden van de Soester Energiecoöperatie. Ben je nog niet lid ? Geen probleem, dan kun je alsnog lid worden. De kosten voor het lidmaatschap kunnen zelf gekozen worden. Standaard is het € 25,- per jaar, maar er kan ook gekozen worden voor € 10,- of voor € 50,- of meer. https://soesterenergie.nl/lid-worden/

Wie organiseert dit project?

Soester Energie Coöperatie SOEN U.A., de lokale energiecoöperatie van Soest, is de organisator van dit project.

Wat is het project Soester Zonnewinst?

Het project omvat de installatie van 180 zonnepanelen op de daken van locatie Eemschutters en De Gemshoorn aan de Eemweg 2c in Soest, voor de productie van groene stroom.