Het initiatief

Dit initiatief voor het TED Soestduinen project komt bij Jeroen van Iperen vandaan. Een van onze bewoners die ervaring opgedaan heeft met het verwarmen van kantoorpanden op alternatieve wijze. Zo is hij betrokken bij het verwarmen van een kantoorpand met de restwarmte van een datacenter wat in de buurt van dit pand aanwezig is. Naar aanleiding van deze ontwikkeling is hij opzoek gegaan naar mogelijkheden voor thuis. Al snel kwam de lastige situatie van het drinkwaterwingebied aan de orde. Uit gesprekken bleek dat dit geen obstakel hoefde te zijn, maar een kans.

Vitens

Jeroen heeft het initiatief genomen om de situatie met Vitens te bespreken en dit onderwerp viel al snel in vruchtbare aarde. Vitens was op haar beurt al bezig om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van TED (Thermische Energie uit Drinkwater).
Door het initiatief van Jeroen heeft Soestduinen speciale aandacht gekregen binnen een breder onderzoek van Vitens. Er is ingezoomd op Soestduinen en wat er met de bron (het drinkwater) gerealiseerd kan worden.

Fases

  • De woonkern
    Zo’n 61 woningen veelal bestaande uit jaren 30 woningen met een middel groot tot grote inhoud.
  • Hilton hotel
    Met 113 kamers, 21 vergaderzalen, restaurants, golf faciliteiten, zwembad en spa is het hotel een grootverbruiker van energie.
  • Appartementen (Van Weerden Poelmanweg)
    In totaal 91 appartementen, gebouwd in 2008 welke reeds goed geïsoleerd zijn.

Beschikbare warmte

In het eerste onderzoek is berekend dat de drinkwaterbron zo’n 5.360 GJ (Giga joule) kan leveren. Dit staat ongeveer gelijk aan de warmte van zo’n 170.000 m3 gas. Dit lijkt heel veel (en dat is het ook), maar naar schatting is dit genoeg om, of alleen de woonkern te verwarmen, of het Hilton hotel en de appartementen te samen.  Let op, dit is wel gebaseerd op het huidige verbruik van de woningen in de woonkern. Verduurzamen van onze woningen, wat nodig is om de woning behaaglijk warm te krijgen in de winter, brengt het energieverbruik naar beneden en biedt in de toekomst ruimte om ook andere fases in het project aan te sluiten. Ook wordt er gekeken naar aanvullende bronnen om de beschikbare warmte te vergroten waardoor uitbreiding van fases mogelijk is. Om hier meer inzicht in te krijgen dient er nog een vervolgonderzoek opgestart te worden.

Vervolgonderzoek

Zoals hiervoor beschreven, is het onderzoek wat reeds uitgevoerd is een bredere studie in opdracht van Vitens met daarbinnen een verdieping op de situatie in Soestduinen. Dit biedt nog te weinig informatie om als basis te dienen voor het opstarten van een volledig project. Hetzelfde onderzoeksbureau is gevraagd om een specifieke studie uit te voeren voor ons project in Soestduinen. Naar verwachting gaat deze partij, Syntraal, hier in januari 2024 mee beginnen.