Warmte – Soestduinen

Nu de eerste of straks de laatste?

Door de ligging van onze wijk t.o.v. het Vitens Pompstation Soestduinen hebben we de unieke kans om de warmte van het grondwater waar drinkwater van gemaakt wordt, te gebruiken voor het verwarmen van onze woningen.

Een aantal buurtgenoten zijn een werkgroep gestart, waarin we samen met Vitens, de Gemeente Soest, het Hilton hotel en de Soester Energiecoöperatie de mogelijkheden onderzoeken hoe we dit project kunnen realiseren. Zowel de werkgroep, en alle genoemde stakeholders zijn enthousiast over dit initiatief, maar het slagen van dit project wordt uiteindelijk door de buurtgenoten in Soestduinen bepaald!

Zonder participatie komt er geen bron- of warmtenet en zal iedere woningeneigenaar binnen een paar jaar zelf een warmteoplossing moeten zoeken. Wij denken dat dit slimmer en leuker kan door een gezamenlijk bronnet aan te leggen. Wil je meedenken met het team, of heb je ideeen voor activiteiten, het warmtenet of het isoleren van onze huizen? Laat het weten via een mail naar soestduinen@soesterenergie.nl.

Warme groeten, werkgroep TedS

Jeroen van Iperen, Jan Maarten van den Berg, Arjan Brussee, Kees Oosterhof,  Ad Quik

Druk bezochte informatieavond

Op 19 oktober heeft het team alles verteld over de plannen van het warmtenet én wat je nu al zelf kan doen. De presentatie is hier te zien.