Doe mee!

Dit begint met het beantwoorden van de vraag, “Wat betekent meedoen?”

Verduurzamen van de woning

Vanuit het project worden er verschillende initiatieven opgestart om jouw woning te verduurzamen. Nog los van of je straks aan wilt sluiten op het bronnet met je eigen warmtepomp (we hopen natuurlijk van wel), is het (verder) verduurzamen van je woning altijd een goed idee. Het bespaart gas en dus op je maandelijkse energielasten.
De investering in bijvoorbeeld isolatie, gecombineerd met beschikbare subsidie, levert in veel gevallen een mooie terugverdientijd en dus rendement op.
Het is beter voor het milieu!
Nog los van wat het financieel oplevert, is elke kuub gas die niet verbruikt wordt een besparing van 1,8 kg CO2 die niet uitgestoten wordt.

Wil jij weten met welke maatregelen jij je woning nog verder kunt verbeteren?

Dit kost je eenmalig € 49,50, de gemeente Soest betaalt de rest.
Je ontvangt na een gesprek en bezichtiging van je woning een rapport met potentiële verbetermaatregelen. Vervolgens komt er een energiecoach die jou helpt met het nemen van de volgende stap.

 

Meedoen begint met inzicht:
Meld je aan bij www.slimmemeterportal.nl en maak een account aan. Dit portaal geeft een mooi inzicht van het gas- en elektraverbruik van je woning, gecombineerd met de buitentemperatuur. Met deze inzichten van een energiecoach jou echt goed begeleiden in het verduurzamen van jouw woning. Let op: Bij het aanmelden op de site wordt er gevraagd naar de laatste 6 cijfers van een code van de meter. Dit zijn de laatste 6 cijfers van jouw slimme meter (elektra), niet je gasmeter.

Aansluiten op het bronnet

Gedurende het eerste en / of tweede kwartaal van 2024 zal je de vraag krijgen of je aangesloten wilt worden wanneer het bronnet gereed is in 2026 (verwachting), of binnen welke termijn daarna.

Wanneer je woning geschikt is om deze te verwarmen met een warmtepomp, kortom je woning is voldoende geïsoleerd, dan is het aansluiten op het bronnet de volgende stap. Graag willen wij jou helpen om tot deze stap te komen. Het stapsgewijs aardgasvrij maken van de wijk is een belangrijk doel van dit project. Niet binnen één jaar, maar wel richting de langere termijn.

Hoe we jou hierbij ondersteunen:
Ook hier speelt de energiecoach een belangrijke rol. Het is niet zo dat de energiecoach één keer langskomt voor een gesprek en daarna nooit meer in beeld komt. De energiecoach zal jou begeleiden in een traject. Met elkaar bepaal je het doel en de weg daarnaartoe.

Hierover gaan wij jou uiteraard nog uitgebreid informeren.

Projectlid

Lijkt het je leuk om een actieve bijdrage te leveren aan het project?

Wat kan je doen als project lid?

Er zijn verschillende werkstromen waarbinnen gewerkt wordt. Dit zijn:

 • Bewoners
  Binnen deze werkstroom gebeurt alles met betrekking tot communicatie, participatie en het actief betrekken van onze buurtbewoners.
 • Gebouwen
  Binnen deze werkstroom wordt er gekeken naar welke maatregelen er nodig zijn om onze woningen verder te verduurzamen. Denk hierbij aan isoleren / glas vervangen / ventileren / warmte afgiftesystemen / warmtepompen. Ook de coachtrajecten worden hier vormgegeven.
 • Techniek
  In de werkstroom techniek wordt op dit moment toegewerkt naar het geven van de opdracht aan Syntraal om het onderzoek uit te voeren. Onderdelen hierin die belangrijk zijn is bijvoorbeeld hoe de leiding van het bronnet onder het spoor doorgetrokken kan worden. Hierover is contact met de gemeente, Vitens, Pro-Rail.
  Met de uitkomsten van het onderzoek dient er gekeken te worden hoe de uitkomsten van het onderzoek vertaald kunnen worden naar een opdracht voor een aannemer om de leidingen in de grond te leggen en het plaatsen van een warmtewisselaar.
 • Financiën
  Het mag duidelijk zijn dat er uiteindelijk een flink budget beschikbaar moet komen om het leidingwerk in de grond te leggen. Er dient bepaald te worden wat de (maandelijkse) aansluitkosten zijn voor het bronnet.
  Ook wordt in deze werkstroom gewerkt aan een rekenmodel om jou inzicht te geven in wat het doorvoeren van verbeteringen aan de woning kost en oplevert.
 • Organisatie
  Deze werkstroom buigt zich over de vraag waar het eigendom van het bronnet komt. Hoe wordt het beheer hiervan ingericht? Wat gebeurt er wanneer er zich een calamiteit voordoet? Hoe zorgen we ervoor dat het bronnet doorverkocht wordt aan een commerciële partij die er winst op wilt maken en daarom de maandelijkse aansluitkosten verhoogt?
  Dit team is bezig met dergelijke toekomstige vraagstukken. Wanneer in het tweede kwartaal van 2024 het besluit genomen wordt om het bronnet neer te leggen, zal het opzetten van een organisatie, vanuit deze werkstroom begeleid worden.