Over ons

Meer informatie nodig? Mail naar soesterenergie@gmail.com

Voor Soesters, door Soesters.

De Soester Energiecoöperatie zorgt dat íedereen kan meedoen om Soest(erberg) eerlijk duurzaam te maken. De coöperatie maakt duurzame energie collectief beschikbaar door het opwekken van lokale, duurzame energie en deelt dit lokaal.

De Soester Energiecoöperatie wil een toekomstbestendige samenleving die gebruik maakt van bereikbare duurzame energie.

  • We ontwikkelen en exploiteren lokaal opgewekte energie, zoals zon op het dak en duurzame warmte.
  • We maken collectieve middelen beschikbaar om energie te besparen zoals deelauto’s
  • We creëren bewustwording, duurzame energie en een netwerk van bewoners

Dit zijn de vrijwilligers van Soester Energie

Alienke Ramaker is secretaris van de Soester Energiecoöperatie. Zij woont sinds 2,5 jaar in Soest met partner en twee kinderen en maakt daar alle seizoenen van de Eng mee. “Een energiecoöperatie is voor mij een ideale manier om het beste van twee werelden te realiseren: meer duurzame energie – en daarmee mijn steentje bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering – en samen met andere Soesters aan de slag te gaan om dat mogelijk te maken. Voor mij draait het om het samen eigenaar zijn van je eigen energie.”

Jan van Dijkhuizen is penningmeester van SOEN. “Mijn naam is Jan van Dijkhuizen, ik ben 68 jaar en al jaren woonachtig in Soest, momenteel in de wijk Soestdijk. Ik heb zoals dat zo mooi heet een financiële achtergrond en ben voormalig eigenaar van een accountantskantoor. Thans ben ik nog als adviseur werkzaam. Energie is een intrigerend iets. Zonder kan al langere tijd niet. Wat wel kan is samen met Soesters op zoek gaan naar passende oplossingen om energie meer duurzaam te gebruiken. Met SOEN willen wij dit realiseren. IK wil daar graag een (bestuurs-)bijdrage aan leveren!”

Jessica Doorn is coördinator en vrijwilliger bij Soester Energie. “Ik woon sinds 2012 in ‘t Hart/Soestdijk. Mijn oude huis uit 1925 heb ik in de afgelopen jaren gerenoveerd en van het gas af gehaald. Sindsdien zet ik me zowel privé als professioneel in om de wereld duurzamer te maken. De manier waarop we wonen en leven verandert langzaam maar zeker. Door Corona zien meer mensen de waarde van je buurt en de contacten die je hebt. Samen kunnen we aan de slag gaan om onze buurten mooier en duurzamer te maken. Ik zorg dat hier handen en voeten aan worden gegeven.”

Jan Assink uit Hilversum begon z’n activiteit bij Energie Actief Soest in het Science Lab bij het assisteren bij energieproefjes voor schoolkinderen uit groep 7 en 8. Later initieerde hij de EAS werkgroep Duurzame Warmte om mee te kunnen doen met de warmteprojecten van de gemeente. Hij is nu ook lid van de SOEN warmtegroep.

“Wat mij aantrekt in de Soester Energiecoöperatie, is de durf om naar bewoners toe te gaan met zaken, die nog niet klaar zijn en waar ieder nog het zijne van kan denken. En dan wel samen met andere partijen oplossingen bedenken en de antwoorden zoeken. Vanuit mij verleden als onderzoeker heeft kennis delen en toepassen aantrekkingskracht, al ben ik geen grote doe ’t zelf-er. Daarnaast ben ik ook actief in tennis, golf, kamperen en radio(luisteren).”


Gegevens:

Soester Energiecoöperatie (SOEN) U.A. | KvK 84576529 | Btw: NL863266459.B.01