Over ons

Voor Soesters, door Soesters. De Soester Energiecoöperatie zorgt dat íedereen kan meedoen om Soest(erberg) eerlijk duurzaam te maken. De coöperatie maakt duurzame energie collectief beschikbaar door het opwekken van lokale, duurzame energie en deelt dit lokaal.

De Soester Energiecoöperatie wil een toekomstbestendige samenleving die gebruik maakt van bereikbare duurzame energie.

– We ontwikkelen en exploiteren lokaal opgewekte energie, zoals zon op het dak en duurzame warmte.

– We maken collectieve middelen beschikbaar om energie te besparen zoals deelauto’s

– We creëren bewustwording, duurzame energie en een netwerk van bewoners

We zijn druk bezig om de energiecoöperatie op te richten. Begin 2022 organiseren we een eerste algemene ledenvergadering, en starten we de eerste projecten voor en door Soesters!

Daar waar het gaat over energiebesparing werken we samen met Energie Actief Soest (EAS, www.energieactiefsoest.nl). EAS  heeft niet de ambitie om energie te leveren aan gebruikers of zelf een coöperatie op te richten. En de Soester Energiecoöperatie heeft geen ambitie om individuele bewoners te helpen om energie te besparen. Daarom passen we goed bij elkaar.

De initiatiefnemers van de Soester Energiecoöperatie zijn de volgende vrijwilligers: Alienke Ramaker, Jessica Doorn, Jan Assink, Peter van Lint, en Egbert Boertien. Kijk op de contactpagina wie verder de drijvende krachten zijn van Soester Energie: https://soesterenergie.nl/contact/