Zonnewinst

Eerste coöperatieve zonnedak voor en door Soesters

Met trots presenteren wij ons eerste zonproject! We installeren 180 zonnepanelen op het clubhuis van de Eemschutters en de Gemshoorn.

De opbrengsten verdelen we. Jij kunt ook meedoen! Dat is slim voor je portemonnee én zo wekken we samen groene energie op.

Meedoen

Heb je zelf geen geschikt dak om zonnepanelen op te leggen? Wil je met andere Soesters profiteren van de zonnestrooom van ons zonnedak? Ben je lid van de Soester Energiecoöperatie, of wil je graag lid worden?

En woon je in één van de postcodegebieden: 3762, 3765, 3764, 3761, 3741, 3828, 3768 of 3742?

Doe dan mee met Soester Zonnewinst!

Informatiebijeenkomst Soester Zonnewinst

Ben je ook benieuwd naar het zonnedak, de voorwaarde en de winsten? Kom dan 29 mei naar de informatiebijeenkomst. Inschrijven is verplicht en kan via het aanmeldformulier.

Aanmelden informatiebijeenkomst 29 mei

Hier komt het aanmeldformulier

Zonnedak met 180 zonnepanelen

Stroomopwek 66.000 kWh

€ 100,- per participatie (max 30)

Over het project

Soester Zonnewinst is een project van inwoners uit gemeente Soest. Samen zijn we verenigd in de Soester Energiecoöperatie.

In 2024 komen de 180 gezamenlijke zonnepanelen op het dak te liggen. In totaal wordt stroom opgewekt voor 20 huishoudens.

Wat levert het je op?

✔ € 10,- jaarlijkse uitkering per participatie van €100,-

✔ je wekt groene stroom op

✔ je draagt bij aan een gezonde wereld

Soester Zonnewinst in het kort

Aantal zonnepanelen 180
Opgewekte stroom 66.000 kWh
Kosten per participatie € 100,-
Jaarlijkse opbrengst per participatie € 10,-
Maximum aantal participaties 30
Duur van het project 15 (+1) jaar

Wat kost het je?

Voor deelname betaal je € 100,- per participatie. Je kiest zelf in hoeveel participaties je investeert met een maximum van 30 participaties.

Je krijgt € 10,- per participatie per jaar uitgekeerd. Na 16 jaar wordt aanvullende winst uitgekeerd aan deelnemers en nader te bepalen doelen.

De Soester Energiecoöperatie zorgt ervoor dat de zonnepanelen geplaatst worden en dat de administratie klopt.

Wat zijn de risico’s?

Bij elke investering, zo ook bij dit zonnedak, bestaan er risico’s. Voor dit project hebben we de risico’s op een rij gezet. Lees de risico’s goed na in de informatiememorandum.

Belangrijke documenten

Lees de informatie goed door als je mee wilt doen.

Hier komt een link naar de prospectus met alle details van het project en de investering.

Hier komt een link naar de presentatie die 29 mei gegeven wordt.

Veelgestelde vragen

Is nog niet alles duidelijk? In dit overzicht lees je de antwoorden op de veelgestelde vragen.

Over het project (4)

Het project is alleen toegankelijk voor leden van de Soester Energiecoöperatie. Ben je nog niet lid ? Geen probleem, dan kun je alsnog lid worden. De kosten voor het lidmaatschap kunnen zelf gekozen worden. Standaard is het € 25,- per jaar, maar er kan ook gekozen worden voor € 10,- of voor € 50,- of meer. https://soesterenergie.nl/lid-worden/

Het project omvat de installatie van 180 zonnepanelen op de daken van locatie Eemschutters en De Gemshoorn aan de Eemweg 2c in Soest, voor de productie van groene stroom.

Het project is een project van de coöperatie. De Algemene Vergadering is in de coöperatie het hoogste orgaan. De SCE schrijft voor dat alle leden in die vergadering een stem moeten hebben. Het kan zodoende voorkomen dat ook leden die geen deelnemer zijn in het project, over het project stemmen. De coöperatie is echter wel gebonden aan de afspraken die gemaakt zijn in de deelnemersovereenkomst.

Soester Energie Coöperatie SOEN U.A., de lokale energiecoöperatie van Soest, is de organisator van dit project.

Participaties (8)

Inschrijven kan via de website van Soester Energie. De inschrijving staat open voor particulieren uit de gemeente Soest in de postcodegebieden 3762, 3765, 3764, 3761, 3741, 3828, 3768 of 3742.

De looptijd van een participatie is gekoppeld aan de looptijd van het project, in dit geval 16 jaar.

Participaties zijn beperkt overdraagbaar en verhandelbaar. Tussentijdse verkoop is mogelijk onder voorwaarden.

Door de aanschaf van participaties draag je financieel bij aan het project. Er worden 600 participaties uitgegeven met een nominale waarde van €100,- per stuk. Je kan dus al meedoen vanaf € 100,- inleg. Per persoon kunnen maximaal 30 participaties worden uitgegeven. De administratiekosten zijn 1,5% over je inleg.

Op het moment dat je niet meer lid bent van de coöperatie of je geen stroom meer geleverd krijgt via een kleinverbruikaansluiting, vervalt je uitkeringsrecht aan de coöperatie. De coöperatie is vervolgens verplicht het restant van dat recht opnieuw aan te bieden aan anderen.

Je kunt zelf ook potentiële deelnemers wijzen op deze nieuwe aanbieding. Wanneer een nieuwe deelnemer gevonden wordt die inlegt om de uitkeringsrechten te krijgen, krijg je deze nieuwe inleg minus eventueel een administratieve vergoeding. De hoogte van de nieuwe inleg wordt bepaald evenredig met het resterende uitkeringsrecht.

De opbrengst van de participaties is bedoeld om het benodigde vermogen voor de realisatie van het project te verzamelen.

Alle deelnemers moeten aan de volgende eisen voldoen:

  • Lid zijn van de coöperatie
  • Een deelnemersovereenkomst zijn aangegaan
  • Bij start deelname wonen of gevestigd zijn in de postcoderoos van het project
  • Stroom geleverd krijgen via een kleinverbruikersaansluiting
  • Een bankrekening hebben bij een bank die in Nederland actief mag zijn

Je moet als deelnemer het volgende doen:

  • De coöperatie op de hoogte houden van je persoonlijke gegevens, waaronder je adres en e-mailadres. Dus bij wijzigingen doorgeven.
  • De coöperatie laten weten zodra je geen stroom meer geleverd krijgt via een kleinverbruikaansluiting.
  • Wanneer wij als coöperatie dat vragen, aantonen dat je stroom geleverd krijgt via een kleinverbruikaansluiting.

Rendement (8)

De winstuitkering wordt jaarlijks achteraf vastgesteld door de algemene ledenvergadering van Soester Energie, vanaf het tweede jaar na start productie.

Je behoudt het recht op een uitkering zolang het voor de coöperatie nog mogelijk is subsidie te ontvangen vanwege de SCE-beschikking. Dit is minimaal 15 jaar. Bij de SCE-beschikking is ook een maximum omvang van de subsidie vastgesteld. Als deze na 15 jaar nog niet is bereikt, kan dit nog in het 16e jaar worden verzilverd door energie in dat jaar opgewekt. Dit wordt ‘banking’ genoemd. Als het ‘subsidierecht’ is uitgeput of uiterlijk na 16 jaar vervalt uw recht op uitkering.

Deelnemers krijgen recht op een variabele winstuitkering, naar verwachting € 10,- per jaar, vanaf het tweede productiejaar en afhankelijk van de jaarlijkse opbrengst van de zonnepanelen. Hierover neemt de Algemene Vergadering van SOEN elk jaar een besluit.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt in Nederland toezicht op financiële producten. Zij toetst de producten aan de Wet op het financieel toezicht (Wft). Voor bepaalde producten zijn hierin strenge eisen opgesteld. Dit betreft vrij verhandelbare producten, zogenaamde ‘effecten’. Omdat ons product persoonlijk is en niet verhandelbaar valt dit niet onder de regels van de Wft. Wel zijn er algemene regels die stellen dat deelnemers goed geïnformeerd moeten worden. Hier geven we invulling aan middels ons informatiedocument.

De energieproductie van de installatie verschilt per jaar, afhankelijk van o.a. het weer. De SCE-regeling werkt zo dat er een maximum hoeveelheid energie per jaar wordt gesubsidieerd, ook als er meer wordt geproduceerd. Dit kan eventueel met een tekort in een volgend jaar worden verrekend.

De coöperatie krijgt naast de subsidie, voor alle geproduceerde kilowatturen de marktprijs bij verkoop. Deze is nodig voor de exploitatie van de installatie, wanneer enkel de marktprijs wordt ontvangen is dat niet voldoende om een substantieel vast bedrag uit te kunnen keren aan de leden. Alleen voor de  gesubsidieerde kWh’s kan een substantieel vast bedrag worden beloofd.

Aan het einde van de projectperiode (na 16 jaar) worden opgebouwde reserves uitgekeerd aan de participanten of geïnvesteerd in andere duurzame projecten.

Extra opbrengsten kunnen leiden tot hogere winstuitkeringen aan participanten of kunnen bijdragen aan lokale maatschappelijke doelen via een omgevingsfonds.

Ja, zoals bij elke investering zijn er risico’s, waaronder lagere zoninstraling dan verwacht, technische problemen of schade, en wijzigingen in wet- en regelgeving. Het is belangrijk deze risico’s te overwegen alvorens te investeren.