Verkiezingsdebat 23 februari 2022

Een CO2 neutraal Soest: hoe doen we dat?

Op woensdag 23 februari om 20.00 uur organiseert het Soester inwonerinitiatief Energie Actief Soest een verkiezingsdebat. “Aan de slag met nieuwe energie”: onder deze noemer werden drie jaar geleden afspraken gemaakt om energie te besparen en eigen energie op te wekken: het Programma Energietransitie Soest 2020-2025. Sindsdien zijn er verschillende stappen gezet. Maar gaan die ver genoeg?

Kandidaatraadsleden van alle deelnemende partijen buigen zich over de vraag hoe zij de afspraken over de energietransitie in Soest daadwerkelijk denken te gaan realiseren. Zon of wind?  En zo ja waar? Of moeten burgers en bedrijven vooral hun eigen energieverbruik omlaag brengen? Hoe kunnen ze daartoe worden aangezet?

De jeugd heeft de toekomst en daarom wordt het debat aan de hand van een aantal stellingen samen georganiseerd met scholieren in de aula van het Griftland College. Inbreng wordt ook geleverd door de Soester Energiecoöperatie en het Soester bedrijfsleven. Jean Heijl van Radio Soest is gespreksleider.

Iedereen die geïnteresseerd is hoe de Soester politiek denkt over energie, klimaat en duurzaamheid kan 23 februari 20.00 uur alvast in de agenda zetten. Omdat nog onzeker is welke eventuele coronabeperkingen dan nog van kracht zijn, worden momenteel ook de mogelijkheden tot live streaming van het debat onderzocht. Geef je nu al op via https://www.energieactiefsoest.nl/verkiezingsdebat-2022/. Dan gaan we proberen om het evenement voor zo veel mogelijk mensen veilig toegankelijk te maken!