11 maart ’24: Algemene Leden Vergadering SOEN

Presentatie activiteiten en jaarplan 2024

Tijdens deze algemene ledenvergadering worden de plannen van 2024 gepresenteerd. De verschillende peilers komen langs: We presenteren het nieuwe Zonnestroomproject, elektrische deelauto’s en lokale warmte. Natuurlijk bieden we ruimte voor interessante en relevante discussie over de onderwerpen. Je bent van harte welkom om te komen.

Ben je lid van SOEN? Dan keur je tijdens de ALV het jaarplan goed en de aanstelling van de nieuwe secretaris Allart Goekoop. Ben je niet in staat om te komen? Geef ons dan een machtiging, zodat we wel door kunnen met de activiteiten in ons jaarplan.

Datum: 11 maart 2024

Tijd: inloop om 19.15 uur, start 19.30 uur

Locatie: Idea, Willaertstraat 49, Soest

De agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen vorige ALV
 4. Benoeming
  1. Allart Goekoop tot Secretaris
  2. Alienke Ramaker tot bestuurslid Algemeen
 5. Zon op dak: project Eemschutters
 6. Windenergie: project A28
 7. Voortgang Samen Warm Overhees
 8. Jaarplan 2024
 9. Begroting 2024
 10. W.v.t.t.k.
 11. Sluiting

LET OP GEWIJZIGDE LOCATIE en tijd: Leesplein Bibliotheek Idea, Willaertstraat 49, Soest, start 19.30 uur

 

Kom je ook? Schrijf je dan in via onderstaand formulier.

Inschrijfformulier 11 maart '24 Algemene Leden Vergadering SOENGeplaatst in Soester Energie Activiteiten.