11 maart ’24: Algemene Leden Vergadering SOEN

Presentatie activiteiten en jaarplan 2024

Tijdens deze algemene ledenvergadering worden de plannen van 2024 gepresenteerd. De verschillende peilers komen langs: Zonnestroom, elektrische deelauto’s en lokale warmte. Natuurlijk bieden we ruimte voor interessante en relevante discussie over de onderwerpen. Je bent van harte welkom om te komen.

Ben je lid van SOEN? Dan keur je tijdens de ALV het jaarplan goed. Ben je niet in staat om te komen? Geef ons dan een machtiging, zodat we wel door kunnen met de activiteiten in ons jaarplan.

Datum: 11 maart 2024

Programma:

19.45 uur inloop

20.00 uur Start ALV

  • Presenteren & vaststellen jaarplan & begroting
  • Vaststellen Allart Goekoop als nieuw algemeen bestuurslid
  • Gesprek en discussie over actuele onderwerpen SOEN

21.00 uur Borrel

Locatie: kinderboerderij de Veenweide, Vedelaarpad 53 in Soest.

Kom je ook? Schrijf je dan in via onderstaand formulier.

Inschrijfformulier 11 maart '24 Algemene Leden Vergadering SOENGeplaatst in Soester Energie Activiteiten.